HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
My status
+84-901232568
From 01/05/2013 - 10/05/2013
EUR 27.134,72
JPY 210,94
GBP 32.183,43
CHF 22.075,25
AUD 21.490,33
CAD 20.439,65
SEK 3.157,00
NOK 3.553,78
DKK 3.639,67
RUB 666,72
NZD 17.764,20
HKD 2.682,81
SGD 16.834,79
MYR 6.859,21
THB 709,64
IDR 2,14
INR 383,78
TWD 703,96
CNY 3.377,88
KHR 5,23
LAK 2,67
MOP 2.607,41
KRW 18,73
Đơn vị quy đổi VNĐ
Tỷ giá USD
Ngày: 16/02/2019
1 USD = 20.828,00