Safway Logistics Co.,Ltd - Safway Logistics specializes in providing shipping & logistics services. For more than 10 years of experience, we believe to bring you services beyond your expectations!

Sự khác nhau giữa nhà giao nhận hàng hóa quốc tế ( International Freight Forwarder) và nhà cung cấp dịch vụ logistics (Logistics Services Provider)

  06/10/2020   Posted by: Admin

“Nhà giao nhận hàng hoá quốc tế” và “Nhà cung cấp dịch vụ logistics” là hai thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực giao nhận vận tải hàng hoá quốc tế và phân phối hàng hoá từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng. Ở các...

Thủ tục nhập khẩu trái cây tươi: táo, cam, nho, cherry…

  06/10/2020   Posted by: Admin

Thủ tục nhập khẩu trái cây tươi: táo, cam, nho, cherry… Bạn muốn tìm hiểu thủ tục nhập khẩu trái cây tươi về Việt Nam: gồm những...

Một số văn bản quan trọng về thủ tục hải quan được ban hành và có hiệu lực trong năm 2018

  08/04/2019   Posted by: Admin

Năm 2018 là một năm rất quan trọng...

Xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ

  08/04/2019   Posted by: Admin

Cho đến nay, vấn đề xác định thu nhập...

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải nộp thuế, phí, lệ phí qua ngân hàng từ ngày 01/4/2019

  08/04/2019   Posted by: Admin

Thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua...

OUR CUSTOMERS & PARTNERSHIP

0901232568